workshops & regular courses

NEW DATE

Saturday,

26. November 2022

9.30 h - 14h

Danceworkshop

body and physical states /

kroppen og fysiske tilstande

KirstenKjærs Museum

Frøstrup, Denmark


regular courses / regelmæssige kurser

Tirsdag / Tuesday

18 - 19.30

Qigong

 18 movements / 18 bevægelse

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Onsdag / Wednesday

17 - 18.30

Yoga

based on / baseret på Hatha Yoga

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime / You are welcome to join a free trial session

Danse Workshop

Kroppen og fysiske tilstande/biografiske oplevelser

Lørdag, 26 November 2022, kl 9.30 - 14

 

I denne danseworkshop vil vi arbejde med en betydningsfuld oplevelse i vores liv.

Ved hjælp af forskellige kreative metoder og vores fantasi lader vi f.eks. et ord, en sætning, et billede eller et materiale opstå ud fra dette. Dette arbejde vil føre os ind i fysiske tilstande i kroppen.

 

I starten af workshoppen bliver deltagerne guidet gennem en træning af bevidsthed i deres bevægende og dansende krop. Denne træning omhandler hvordan man kan være jordet, elastisk og gennemtrængelig i rummet, hvilket er et resultat af at lade Qi energien bevæge sig i kroppen.

Vi vil øve os i, hvordan vi kan lade specifikke tilstande indhylle sig i krop, sind og sanser. Vi vil herfra gå videre til arbejdet med vores biografiske oplevelse som beskrevet ovenfor.

 

Bevægelser, improvisationer, interaktioner, rytmer eller også lyde vil opstå og vil føre til et performativt møde i gruppen.

 

Workshoppen er for folk med og uden tidligere erfaring

Det ville være godt at medbringe en vis fysisk udholdenhed

 

Tilmelding

For spørgsmål og tilmelding, skriv venligst til: info@victoriahauke.de

Tilmeld dig venligst på forhånd / begrænsede pladser

280 dkr

Medbring dine snacks og drikkevarer :). Vi vil have tid til pauser og også til at se og snakke.

Sprog engelsk, en smule dansk.

 

Sted:

Kirsten Kjaers Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

Qigong "The 18 movements"

Tuesday 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

Qigong is a chinese movement and health practise. It releases tension, improves the flexibility of muscles and joints, and allows the breath to flow with joy.

The slow and mindful movements unite body, mind and spirit.

Health is understood in Qigong as a state of harmony and balance in life and the proper flow of Qi. The practice of Qigong offers the oppotunity to shape one's well-being and general health in a benevolent and enjoyable way.

Language of instruction English and some Danish

Yoga

(based on Hatha Yoga)

Wednesday 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

The release of unnecessary tension and the grounding of the body brings the energy to flow more and lightness arises. Calmness and serenity get room to spread.

We start with basic asanas (yoga postures) of Hatha Yoga. Slowly we move into more complex postures. Everyone gets the opportunity and guidance to practice yoga according to their own ability.

In connection with the pleasurable breathing and stretching, we discover the "inner vastness" of the body and the energetic and meditative aspect of yoga.

(Please, if you have one, bring your own yoga-mat.)

Language of instruction English and some Danish

Qigong "De 18 bevægelser"

Tirsdag 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

Qigong er en kinesisk bevægelses- og sundhedspraksis. Den frigør spændinger, forbedrer fleksibiliteten i muskler og led og giver åndedrættet mulighed for at flyde med glæde.
De langsomme og opmærksomme bevægelser forener krop, sind og ånd.
Sundhed forstås i Qigong som en tilstand af harmoni og balance i livet og en korrekt strøm af Qi. Ved at dyrke Qigong har man mulighed for at forme sit velvære og generelle helbred på en velvillig og behagelig måde.
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Yoga

baseret på Hatha Yoga

Onsdag 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

Frigørelsen af unødvendige spændinger og jordforbindelsen af kroppen får energien til at flyde mere og der opstår lethed.  Rolighed og sindsro får plads til at brede sig.
Vi starter med grundlæggende asanas (yogastillinger) i Hatha Yoga. Langsomt bevæger vi os ind i mere komplekse stillinger. Alle får mulighed for og vejledning til at praktisere yoga efter egne evner.
I forbindelse med den behagelige vejrtrækning og udstrækning opdager vi kroppens "indre vidde" og det energetiske og meditative aspekt af yoga.

(Medbring din egen måtte, hvis du har en.)
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Priser Qigong og Yoga

Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime

- 10 kort/850 dkr/gyldig 12 måneder/du kan tage både Yoga og Qigong med denne billet

- Enkelt session: 100 dkr

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive eller ringe:

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12

 

 

Prices Qigong and Yoga

You are welcome to join a free trial session

- 10 card/850dkr/valid 12 month/you can do both, Yoga and Qigong with this ticket

- Single session: 100 dkr

 

If you have questions, please write or call/

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12