workshops & regular courses

fall `22 / date is coming soon

Danceworkshop

body and physical states /

kroppen og fysiske tilstande

KirstenKjærs Museum

Frøstrup, Denmark


regular courses / regelmæssige kurser

Fra den 13./14.SEPT `22

 

Tirsdag / Tuesday

18 - 19.30

Qigong

 18 movements / 18 bevægelse

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Onsdag / Wednesday

17 - 18.30

Yoga

based on / baseret på Hatha Yoga

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime / You are welcome to join a free trial session

Qigong "The 18 movements"

Tuesday 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

Qigong is a chinese movement and health practise. It releases tension, improves the flexibility of muscles and joints, and allows the breath to flow with joy.

The slow and mindful movements unite body, mind and spirit.

Health is understood in Qigong as a state of harmony and balance in life and the proper flow of Qi. The practice of Qigong offers the oppotunity to shape one's well-being and general health in a benevolent and enjoyable way.

Language of instruction English and some Danish

Yoga

(based on Hatha Yoga)

Wednesday 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

The release of unnecessary tension and the grounding of the body brings the energy to flow more and lightness arises. Calmness and serenity get room to spread.

We start with basic asanas (yoga postures) of Hatha Yoga. Slowly we move into more complex postures. Everyone gets the opportunity and guidance to practice yoga according to their own ability.

In connection with the pleasurable breathing and stretching, we discover the "inner vastness" of the body and the energetic and meditative aspect of yoga.

(Please, if you have one, bring your own yoga-mat.)

Language of instruction English and some Danish

Qigong "De 18 bevægelser"

Tirsdag 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

Qigong er en kinesisk bevægelses- og sundhedspraksis. Den frigør spændinger, forbedrer fleksibiliteten i muskler og led og giver åndedrættet mulighed for at flyde med glæde.
De langsomme og opmærksomme bevægelser forener krop, sind og ånd.
Sundhed forstås i Qigong som en tilstand af harmoni og balance i livet og en korrekt strøm af Qi. Ved at dyrke Qigong har man mulighed for at forme sit velvære og generelle helbred på en velvillig og behagelig måde.
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Yoga

baseret på Hatha Yoga

Onsdag 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

Frigørelsen af unødvendige spændinger og jordforbindelsen af kroppen får energien til at flyde mere og der opstår lethed.  Rolighed og sindsro får plads til at brede sig.
Vi starter med grundlæggende asanas (yogastillinger) i Hatha Yoga. Langsomt bevæger vi os ind i mere komplekse stillinger. Alle får mulighed for og vejledning til at praktisere yoga efter egne evner.
I forbindelse med den behagelige vejrtrækning og udstrækning opdager vi kroppens "indre vidde" og det energetiske og meditative aspekt af yoga.

(Medbring din egen måtte, hvis du har en.)
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Priser Qigong og Yoga

Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime

- 10 kort/850 dkr/gyldig 12 måneder/du kan tage både Yoga og Qigong med denne billet

- Enkelt session: 100 dkr

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive eller ringe:

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12

 

 

Prices Qigong and Yoga

You are welcome to join a free trial session

- 10 card/850dkr/valid 12 month/you can do both, Yoga and Qigong with this ticket

- Single session: 100 dkr

 

If you have questions, please write or call/

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12