workshops & regular courses

Sunday,

19 March 2023

9.30h-14h

next workshop in June

Danceworkshop

body and physical states /

kroppen og fysiske tilstande

please scroll down for info

KirstenKjærs Museum

Frøstrup, Denmark


regular courses / regelmæssige kurser

Tirsdag / Tuesday

18 - 19.30

NEW start 12 Sept 2023

Qigong

 18 movements / 18 bevægelse

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Onsdag / Wednesday

17 - 18.30

NEW start 20 Sept 2023

Yoga

based on / baseret på Hatha Yoga

Frøstrup, Gl. Kro, Denmark

Storkevej 1 / indgang på siden


Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime / You are welcome to join a free trial session

Danse Workshop

 

Kroppen og fysiske tilstande/

forårets natur

 

Søndag, 19 Marts, kl 9.30 - 14

 

Naturens resonans i vores krop vil være vores kilde i denne danseworkshop.

 

Hvad er det, der får os til at bevæge os? Og hvordan? Hvad betyder det for os?

 

Efter en opvarmning af krop og sanser vil vi tilbringe noget tid udenfor i naturen omkring Kirsten Kjaersmuseum. I en samtale med naturen og dens elementer.

 

Åbner vores sanser for landskabets livlighed og ånd. For vinden, eller luftens stilhed, for det fjerne vand, jorden under vores fødder. For planter, for lyde....

 

Tilbage i Johns sal vil vi bruge forskellige kreative metoder til at lade fysiske og følelsesmæssige tilstande udspringe af vores oplevelser. Bevægelse, improvisationer, rytme, lyde vil opstå. Der vil være mulighed for udforskning alene og med gruppen.

 

Workshoppen er for folk med og uden tidligere erfaring.

 

Det vil være godt at medbringe en vis fysisk udholdenhed. Hvor meget tid vi bruger udenfor, afhænger af vejret. Medbring venligst passende tøj.

 

Tilmelding

For spørgsmål og tilmelding, skriv venligst til: info@victoriahauke.de

Tilmeld dig venligst på forhånd / begrænsede pladser

280 dkr

Medbring dine snacks og drikkevarer :). Vi vil have tid til pauser og også til at se og snakke.

Sprog engelsk, en smule dansk.

 

Sted:

Kirsten Kjaers Museum, Langvadvej 64, 7741 Frøstrup

Qigong "The 18 movements"

Tuesday 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

Qigong is a chinese movement and health practise. It releases tension, improves the flexibility of muscles and joints, and allows the breath to flow with joy.

The slow and mindful movements unite body, mind and spirit.

Health is understood in Qigong as a state of harmony and balance in life and the proper flow of Qi. The practice of Qigong offers the oppotunity to shape one's well-being and general health in a benevolent and enjoyable way.

Language of instruction English and some Danish

Yoga

(based on Hatha Yoga)

Wednesday 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

 

The release of unnecessary tension and the grounding of the body brings the energy to flow more and lightness arises. Calmness and serenity get room to spread.

We start with basic asanas (yoga postures) of Hatha Yoga. Slowly we move into more complex postures. Everyone gets the opportunity and guidance to practice yoga according to their own ability.

In connection with the pleasurable breathing and stretching, we discover the "inner vastness" of the body and the energetic and meditative aspect of yoga.

(Please, if you have one, bring your own yoga-mat.)

Language of instruction English and some Danish

Qigong "De 18 bevægelser"

Tirsdag 18 - 19.30, Frøstrup, Gl. Kro

Qigong er en kinesisk bevægelses- og sundhedspraksis. Den frigør spændinger, forbedrer fleksibiliteten i muskler og led og giver åndedrættet mulighed for at flyde med glæde.
De langsomme og opmærksomme bevægelser forener krop, sind og ånd.
Sundhed forstås i Qigong som en tilstand af harmoni og balance i livet og en korrekt strøm af Qi. Ved at dyrke Qigong har man mulighed for at forme sit velvære og generelle helbred på en velvillig og behagelig måde.
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Yoga

baseret på Hatha Yoga

Onsdag 17 - 18.30, Frøstrup, Gl. Kro

Frigørelsen af unødvendige spændinger og jordforbindelsen af kroppen får energien til at flyde mere og der opstår lethed.  Rolighed og sindsro får plads til at brede sig.
Vi starter med grundlæggende asanas (yogastillinger) i Hatha Yoga. Langsomt bevæger vi os ind i mere komplekse stillinger. Alle får mulighed for og vejledning til at praktisere yoga efter egne evner.
I forbindelse med den behagelige vejrtrækning og udstrækning opdager vi kroppens "indre vidde" og det energetiske og meditative aspekt af yoga.

(Medbring din egen måtte, hvis du har en.)
Undervisningssprog engelsk og en smule dansk

Priser Qigong og Yoga

Du er velkommen til at deltage i en gratis prøvetime

- 10 kort/850 dkr/gyldig 12 måneder/du kan tage både Yoga og Qigong med denne billet

- Enkelt session: 100 dkr

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive eller ringe:

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12

 

Prices Qigong and Yoga

You are welcome to join a free trial session

- 10 card/850dkr/valid 12 month/you can do both, Yoga and Qigong with this ticket

- Single session: 100 dkr

 

If you have questions, please write or call/

info@victoriahauke.de, +45 92 14 18 12