What`s up 2021 / 2022

KresseSessel /Teilen und Gastfreundschaft, Foto Manuela Müller
KresseSessel /Teilen und Gastfreundschaft, Foto Manuela Müller

25.09., 26.09., 28. - 30.09.2021

Studio Lämmersieth Hamburg, Germany


08, 09.10.2021

Kirsten Kjærs Museum

Frøstrup, Denmark


July 2022

Stiftung Nantesbuch, Bad Heilbrun, Germany


Workshops

2022 t.b.a.

physical performance/dance in nature

 

Frøstrup, Denmark